K faktuře v hotovosti tiskneme příjmový pokladní doklad

12.05.2014

Ke každé vystavené faktuře, kde jste uvedli "Platba v hotovosti" vám náš účetní systém nabídne vystavení a vytištění Příjmového pokladního dokladu. Samozřejmostí je, že doklad je očíslován, vztahuje se ke konkrétní faktuře, je opatřen razítkem a podpisem.